BIMBINGAN AGAMA ISLAM

BIMBINGAN AGAMA ISLAM

Indonesia termasuk dalam negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Namun masih banyak sekali masyarakat yang belum paham dengan ajaran agamanya. Sehingga diperlukan bimbingan untuk mengkaji lebih dalam tentang agama Islam.

Program Bimbingan Agama Islam ALMAAS adalah upaya terbaik untuk meningkatkan pemahaman agama Islam. Tujuan dari program ini adalah untuk berusaha membenahi diri menjadi hamba Allah SWT yang taat. Dan hidup dengan menerapkan syariat Islam berdasarkan atas Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sehingga diharapkan adanya perubahan diri menjadi Insanul Kamil.

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Qs. Ali Imron (3) : 104

Desember 26, 2022

Pendaftaran Program Bimbingan Mengaji Untuk Dewasa & Orang Tua Periode 1 Tahun 2023

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh BATUBELING – Sahabat ALMAAS yang dirahmati Allah SWT, perjalanan yang ditempuh dalam rangka menuntut ilmu agama adalah perjalanan yang panjang. “Tuntutlah ilmu sejak […]
Januari 22, 2021

Bersikap Rendah Hati

Bersikap Rendah Hati Syair Syech Ruknul Islam : “Sesungguhnya sikap tawadhu’ /rendah hati itu sebagian dari sifat-sifat orang bertaqwa, dan dengan tawadhu’ orang yg bertaqwa akan […]
September 23, 2019

Subhanallah Inilah Beberapa Keutamaan Penghafal Al Qur’an

SUBHANALLAH INILAH BEBERAPA KEUTAMAAN PENGHAFAL QUR’AN oleh Redaksi Batubeling Almaas almaas.co.id – Al-Qur’an yang berisi 30 juz dengan 144 surat dan 6.666 ayat merupakan pedoman hidup yang […]
Desember 21, 2018

AL KAHFI TIME

AL KAHFI TIME !! Alhamdulillahilladzi bi ni

Belajar Online