Visi

Menjadi lembaga yang dipercaya oleh umat untuk mendorong terwujudnya masyarakat berkehidupan islami

Misi

Menjadikan Rukun Islam sebagai landasan hidup dan merefleksikan dalam hidup kita sehari-hari, baik dalam kita bermuamalah ataupun beraktifitas lainnya.

– Menghadirkan Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari / bekerja / beraktivitas dalam niat Lillahi Ta’allah.

– Menjadikan hidup hanyalah untuk menanti waktu sholat.

– Menjadikan zakat infaq shodaqoh sebagai cara berniaga hamba dengan Allah SWT.

– Menjadikan puasa sebagai pembersih hati.

– Berniat dan yakin untuk berhaji dan umroh sebagai tujuan hidup.