VISI

Menjadi lembaga yang dipercaya oleh umat untuk mendorong terwujudnya masyarakat berkehidupan islami

MISI

Menjadikan rukun islam sebagai penggerak kehidupan sehari hari dgn selalu menghadirkan Allah SWT didalam segala aktifitas kita dan merefleksikan dalam sholat, puasa, zakat dan insyaallah haji di kehidupan sehari hari baik dalam beribadah, bermuamalah, dan kegiatan lainnya.

BIDANG DAKWAH

Menjadi sarana dan media bimbingan, pengajaran, penyampaian ilmu dan risalah islam sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW.

Program :

 1. Bimbingan Gratis belajar membaca Al-Qur’an khusus dewasa & orang tua.
 2. Bimbingan Private belajar membaca Al-Qur’an khusus dewasa & orang tua (*skb).
 3. Bimbingan belajar tata cara sholat bagi yg ingin menjadi muslim (muallaf) dan bimbingan yg ingin lebih mendalami solat sesuai tuntunan rosulluloh.
 4. Bimbingan bagi yang ingin lebih mendalami agama islam utamanya yg berkaitan dgn kehidupan dan bermasyarakat sehari-hari, dalam forum pengajian, seminar, dzikir, istighotsah dan lain sebagainya.
 5. Musholla-Qu: Sebagai miniatur kegiatan Almaas yg difokuskan bertempat di keramaian/mall, pertokoan, dll.
 1. Omah-Qu : Sebagai miniatur kegiatan Almaas yg difokuskan bertempat di pemukiman masyarakat baik level perkampungan maupun diperumahan/regency/elite.
 1. Mengelola Website Almaas dan sosial media sebagai media dakwah, sosial, dan usaha

BIDANG SOSIAL

Program :

 1. Mengelola, dan menyalurkan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) sesuai syariat islam.
 2. Pendampingan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, yg berpihak pada masyarakat

BIDANG USAHA/BISNIS

Program :

 1. Pembiayaan syari’ah sebagai wujud pengembangan ekonomi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan jama’ah dan masyarakat yang berpihak pada UMKM.
 2. Biro Jasa perjalanan dan souvenir haji, umroh, dan ziarah.
 3. Gallery Muslim Almaas.
CS 1
CS 2